POLANICA ZDRÓJ & FESTIWAL POL-8

logo Festiwalu Pol-8
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL "POL-8"
POLANICA-ZDRÓJ IN POLAND
Festiwal Filmowy "Pol-8" im. Józefa Milki
w Polanicy Zdroju, został zlikwidowany [2011].
Ostatnia 43.edycja miała miejsce w 2010 roku.

POL-8 FILM FESTIVAL IN POLAND
IS FINISHED
LAST 43. EDITIONS WAS IN 2010 YEAR

polski
REGULAMIN
english
RULES OF THE FESTIVAL
deutsch
REGLEMENT
Info o Polanicy
Historia Pol-8
Wyniki ostatniego Pol-8


KILKA SŁÓW O UZDROWISKU POLANICA-ZDRÓJ

zdjęcie Polanickiego Deptaka
Herb Polanicy
Deptak w Polanicy-Zdroju (fot. Jerzy Urynek) oraz herb miasta

Mapa Polski z Polanicou
 • Licząca ok. 7400 mieszkańców Polanica-Zdrój leży 11 km na zachód od Kłodzka, na wysokości ok. 370 m npm. u wylotu rzeki Bystrzycy Dusznickiej z Piekielnej Doliny, pomiędzy Górami Bystrzyckimi a Stołowymi. Łagodny klimat i znaczne zalesienie zachodniego obrzeża miasta, stanowią o walorach uzdrowiska.
 • Początki Polanicy sięgają XIV wieku. Notatka z 1347 roku zawarta w kłodzkiej księdze miejskiej mówi o majątku "Heyde" - należącym do N. von Glubosa - jako zaczątku wsi. Z czasem ten fragment Polanicy przyjął nazwę "Altheide" wobec faktu założenia nowej osady "Neuheide" w rejonie dzisiejszej Polanicy Górnej.
 • W 1494 roku książę Henryk I Ziębicki podarował połowę ówczesnej wsi augustianom z Kłodzka. Odtąd, aż do 1810 roku pozostawała ona w sferze własności zakonnej.
 • W latach 1597-1788 była w posiadaniu jezuitów kłodzkich, którzy budując w latach 1706-1707 dwór z kaplicą, urządzili tu swoją drugą rezydencję i miejsce odpoczynku. Było ono faktycznym zalążkiem uzdrowiska, mimo, że już w XVII wieku stwierdzono istnienie źródeł leczniczych.
 • W 1810 roku nabył Polanicę hr. von Reden, a w 1827 roku kłodzki kupiec Józef Grolms, który rok później zbudował tu małą pijalnię wody oraz drewniany budynek łazienek z 8 kabinami kąpielowymi, dając początek nowoczesnej działalności balneologicznej.
 • Dalsza modernizacja uzdrowiska nastąpiła na przełomie XIX i XX wieku. Miała ona miejsce zwłaszcza po zakupie Polanicy w 1873 roku przez wrocławskiego fabrykanta W.Hoffmana. Sprzyjało jej także doprowadzenie w 1890 roku linii kolejowej z Kłodzka, przedłużonej następnie w 1902 roku do Dusznik, a w 1905 do Kudowy.
 • W 1879 roku stosowano w Polanicy leczenie borowiną z odkrytuch w pobliżu złóż, w 1892 roku zbudowano w miejsce drewnianych - łazienki kamienne. Władający Polanicą w latach 1899-1904 baron von Goltz dokonał odwiertu nowych wydajnych źródeł, w tym "Wielkiej Pieniawy". Po zakupieniu uzdrowiska przez wrocławskiego tajnego radcę handlowego G.Hasse w 1904 roku, nastąpiła dalsza, błyskawiczna modernizacja. W latach 1904-1910 nawiercono kolejne źródła, zbudowano Dom Zdrojowy i nowoczesną rozlewnię wód. Polanica stała się uzdrowiskiem rangi europejskiej.
 • W okresie międzywojennym stale wzrastała ilość kuracjuszy i rozwijało się budownictwo pensjonatowe. Modernizowano też powstałe w 2 połowie XIX wieku zakłady przemysłowe (huta szkła stołowego, dwie szlifiernie, papiernia). W latach 30-tych ilość kuracjuszy przekroczyła 10 tysięcy.
 • W latach 1909-11 powstał kompleks mieszczący pijalnię, salę spacerowo-koncertową i kawiarnię zdrojową, były tu także pokoje dla kuracjuszy. Z ważniejszych inwestycji okresu międzywojennego należy wymienić Teatr Zdrojowy i nowe łazienki z 1930 roku. Teatr Zdrojowy (dziś im. Mieczysławy Ćwiklińskiej) na 700 miejsc otwarto w 1925 roku, zamieniając dawny na kasyno (dziś kawiarnia "Colombina"), zmodernizowano i rozbudowano urządzenia lecznicze oraz rozległy park.
 • II Wojna Światowa zakończyła się dla Polanicy-Zdroju 6 maja 1945 roku. Z wojny Polanica wyszła bez większych zniszczeń. W roku 1945 otrzymała prawa miejskie, a pierwszym burmistrzem został Kazimierz Dąbrowski. Polanica stała się wkrótce największym uzdrowiskiem śląskim, z siedzibą powstałego w 1974 roku Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich (Kudowa, Duszniki, Polanica). Stała się także wielkim wczasowiskiem z licznymi domami wczasowymi Funduszu Wczasów Pracowniczych (również z siedzibą dyrekcji okręgu FWP) oraz domami wczasowymi innych instytucji i zakładów.
 • Już w 1946 roku powstał w Polanicy pierwszy w Sudetach Oddzial Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, przekształcony w 1950 roku w Odddział PTTK Ziemi Kłodzkiej. Od 1951 roku funkcjonuje tu Szpital Chirurgii Plastycznej, mający wkrótce uzyskać nową, nowoczesna siedzibę. W roku 1975 powstała Huta Szkła Artystycznego opracowująca prototypy w szkle barwionym. Pod koniec lat 50-tych zmodernizowano i rozbudowano rozlewnię wód mineralnych, natomiast w roku 1967 wybudowano hotel "Polanica".
 • Nowoczesna rozbudowa miasta przypadła na lata 70-te. Powstało wtedy osiedle mieszkaniowe w rejonie ul.Łąkowej, osiedle "Na Stoku", szereg pensjonatów, a także usunięto ruch kołowy ze strefy uzdrowiskowej. W 1973 roku włączono w obręb miasta dawne wsie Nową Sokołówkę, Sokołówkę i Nowy Wielisław, dzięki czemu miastu przybyło m.in. kilka nowych pensjonatów.
 • Lecznictwo uzdrowiskowe w Polanicy obejmuje choroby układu krążenia i układu trawiennego u dorosłych, oraz układu krążenia u dzieci. Oprócz wód - szczaw alkalicznych - czynnikiem leczniczym jest tu m.in. borowina. W miejscowej rozlewni butelkuje się w wielkich ilościach wodę stołową, znaną powszechnie jako "Staropolanka".
 • Corocznie w Polanicy odbywają się latem Międzynarodowy Turniej Szachowy "Pamięci Akiby Rubinsteina" (od 1963 roku) oraz od roku 1965 Ogólnopolski Festiwal Filmów Amatorskich "Pol-8", który od 1993 roku nosi imię swojego zalożyciela Józefa Milki, a od roku 1995 jest festiwalem międzynarodowym. W Polanicy odbywają się też Międzynarodowe Targi Uzdrowiskowo-Turystyczne "Natura-Sanat".
 • POLANICA-ZDRÓJ FOTOALBUM


  Co warto zobaczyć:

 • Park Zdrojowy - znajduje się w centrum uzdrowiska na powierzchni 13 ha. W nim pomnik Adama Mickiewicza, Pijalnia i Teatr Zdrojowy. Wiele okazałych i egzotycznych drzew i klombów.
 • Park Leśny o powierzchni 7,75 ha,przechodzący w las zespół starodrzewiu i krzewów ozdobnych.
 • Pijalnia - znajduje się w niej ujęcie wody pitnej "Wielka Pieniawa" a w skrzydle bocznym kawiarnia i Teatr Zdrojowy.
 • Piekielna Dolina - wąski, malowniczy odcinek przełomowej doliny Bystrzycy Dusznickiej pomiędzy Górami Stołowymi a Bystrzyckimi, usiany licznymi skałkami. Odcinek ten ciągnie się na długości 3 km w stronę Szczytnej.
 • Zespół poklasztorny Jezuitów, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny zbudowany został w 1910 roku w stylu neobarokowym i secesyjnym.

 • Informację opracowaliśmy na podstawie:
 • "Kudowa-Zdrój, Duszniki Zdrój, Polanica-Zdrój; Plany Miast" oprac.Andrzej Kajoch, Barbara Sołoduszkiewicz - Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera - Warszawa, Wrocław - 1994.
 • Folder "Polanica-Zdrój zaprasza - lecznictwo, wypoczynek, turystyka" - 1990 (?)
 • "Sudety - Ziemia Kłodzka i Góry Opawskie" - Krzysztof R. Mazurski i Zbigniew Martynowski - Wydawnictwo"Sport i Turystyka" - 1878.
 • "Duszniki-Zdrój, Polanica-Zdrój i okolice" - Kazimierz Marcinek, Wacław Prorok - Wydawnictwo "Sport i Turystyka" - 1984.
 • Folder "Polanica-Zdrój" - 1994(?).
 • Folder "Polanica-Zdrój", autor tekstu Bolesław Jaśkiewicz, Wydawca: Urząd Miejski w Polanicy Zdroju - 1995.
 • Mapa Turystyczna - "Region Turystycznej Szóstki" - PHU "JUWEX" - Wydawnictwo i Reklama


 • NIECO HISTORII FESTIWALU POL-8

  zdjęcie Józefa Milki
  JÓZEF MILKA
  (24.06.1924 - 25.06.1986)
 • W połowie lat sześćdziesiątych Józef Milka postanowił zorganizować festiwal na którym prezentowano by wyłącznie filmy zrealizowane na najpopularniejszym wtedy amatorskim formacie filmowym 8 mm. Pre­zentowanie filmów zrealizowanych na taśmie 8 mm na istniejących przeglądach w konkurencji z formatem 16 mm, nie wy­chodziło filmom 8 mm na dobre. Ponieważ Józef Milka mieszkał i działał we Wrocławiu i znał dobrze teren Dolnego Śląska, jego wybór padł na wyjątkowo sympatyczne miasto, na Polanicę-Zdrój. Wybór Polanicy nie był w żadnej mierze przypadkowy. Józef Milka mieszkał przez krótki czas w Polanicy, a na stałe zamiesz­kał tam jego brat Alojzy Milka. Józef Milka był bardzo częstym gościem w Polanicy i podczas tych pobytów rodziła się koncep­cja Festiwalu. Tutaj też w dniach 9-12 wrze­śnia 1965 odbył się I-szy Ogólnopolski Festi­wal Filmów Amatorskich 8 mm "Pol-8".
 • Nazwa Festiwalu "Pol-8" powstała od słów "Polanica" i "Polska" (Józefowi Milce już wtedy marzył się w Polanicy-Zdroju prawdziwy festiwal międzynarodowy), oraz od formatu taśmy filmowej prezentowanych tu filmów.
 • Józef Milka, wtedy Członek Zarządu Federacji Amatorskich Klubów Filmowych w Polsce, zorganizował Pol-8 wbrew działaczom Federacji, którzy nie chcieli zaakceptować wydzielenia formatu 8 mm z Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Amatorskich (OKFA). Nie wierzyli, że ilość filmów realizowanych na taśmie 8 mm jest na tyle duża, aby zapewnić cykliczność Festiwalu "Pol-8". Federacja przyglądała się festiwalowi z dużą rezerwą, licząc na to, że Milce podwinie się noga i żywot festiwalu zakończy się po pierwszej, no najdalej po drugiej edycji. Ku zaskoczeniu niechętnych "federastów" [tak nazywano wtedy działaczy Federacji Amatorskich Klubów Filmowych] ilość filmów nadsyłana na kolejne Festiwale "Pol-8" rosła, Festiwal robił się coraz popularniejszy, a uczestnicy bawili się coraz lepiej. Znakomita organizacja tego festiwalu i jego atmosfera wyróżniała go wyraźnie spośród innych imprez tego typu w Polsce.
 • Festiwal ten spowodował również wzrost popularności samego Józefa Milki w środowisku filmowców amatorów i na Zjeździe Federacji dnia 30 czerwca 1967 roku został on wybrany Wiceprezesem Federacji, a 23 listopada 1969 roku na kolejnym Zjeździe, jej Prezesem. W trakcie IX Pol-8 w 1973 roku o północy z piątku na sobotę (21/22 września) na Rozstajnych Drogach w Polanicy-Zdroju odbyła się w świetle pochodni Koronacja Józefa Milki. Został On wtedy Członkiem Honorowym AKF SAWA. Po ceremonii odbył się Bal Pokoronacyjny w Kinie "Światowid".
 • W 1974 roku odbył się Jubileuszowy, X Festiwal Pol-8, jak się okazało ostatni organizowany przez Wojewódzki Dom Kultury z Wrocławia. Na Festiwalu tym Jan Piechura (AKF SAWA) nadał Józefowi Milce szlachecki tytuł Józefa-Wytrwałego, uhonorował Go również złotym medalem "ZA WYTRWAŁOŚĆ".
 • Po nowym podziale administracyjnym kraju, którego dokonano 1 czerwca 1975 roku Józef Milka pisał: "Polanica-Zdrój - miejsce Festiwalu Pol-8 - mimo, że nadal leży między Kłodzkiem a Dusznikami, znalazła się w innym województwie, a więc poza naszą - to jest Wojewódzkiego Domu Kultury we Wrocławiu - strefą działania".
 • Pomimo, że XI Pol-8 we wrześniu 1975 roku organizował już Wałbrzych, to jednak jeszcze we współpracy z WDK Wrocław i z Józefem Milką jako Komisarzem Festiwalu. Festiwale Pol-8 XII-ty i XIII-ty w latach 1976 i 1977 odbyły się już bez udziału starych organizatorów z Wrocławia, choć jeszcze z Józefem Milką jako Komisarzem Festiwalu.
 • W 1976 roku w Warszawie miało miejsce przykre wydarzenie. W ramach represji za wywiezienie poza granicę bez zezwolenia Ministerstwa Kultury i Sztuki polskich filmów amatorskich, mających reprezentować nasz kraj na Światowym Konkursie UNICA, Zarząd Federacji dostał polecenie usunięcia Józefa Milki ze stanowiska Przewodniczącego, a także z władz Federacji, co też skwapliwie wykonano dnia 18 lipca 1976 roku. Józef Milka stał się osobą "prywatną".
 • W trakcie XIV Pol-8 w 1978 roku, na którym Józef Milka był obecny jedynie jako gość Festiwalu Pol-8, powiedział on: "Przez 13 lat organizowałem polanicki festiwal, a kiedyś nawet go wymyśliłem, ze zrozumiałych względów na wiele tematów nie chcę się wypowiadać. Chcę natomiast powiedzieć, że Pol-8 jest mi bliski jak dawniej. Nie porzuca się przecież własnego dziecka, nawet jeżeli okazało się niezbyt wdzięczne ...".
 • W roku 1982 (Stan Wojenny) dotarła do naszego Klubu informacja - "Festiwalu Pol-8 w tym roku nie będzie!!!". Nasza odpowiedź była natychmiastowa: "To się jeszcze okaże!!!". Wydano odezwę: "Zarząd AKF SAWA i jego Wysoki Prezes w wyniku narady odbytej w dniu 9 lipca 1982 roku w sprawie tegorocznego Pol-8, podjął następującą decyzję: doroczny, XVIII Festiwal Filmów Amatorskich Pol-8 odbędzie się w dniach 24-26 września 1982 roku w Polanicy-Zdroju. [...] Komisarzem XVIII Pol-8 zostaje mianowany Józef Milka-Wytrwały [...]"
 • Oprócz Józefa Milki do Polanicy przyjechało wtedy własnymi samochodami (benzyna na kartki) 11 członków AKF SAWA, oraz ludzie z Wałbrzycha i z Gdańska. Festiwal odbył się tradycyjnie w kinie "Światowid". Rzeczą, która wyróżniała ten festiwal spośród innych było to, że nie było na nim złych filmów!!! W ogóle nie było projekcji!!! Dzisiaj to spotkanie w Polanicy we wrześniu 1982 roku nazywane jest przez obytych z historią Pol-8 "Festiwalem, którego nie było".
 • Od XIV Pol-8 w 1978 roku do XX Pol-8 w 1985 roku Festiwal w Polanicy-Zdroju organizował samodzielnie Wałbrzych. Jubileuszowy XX Pol-8 odbywał się z dużą pompą. Były przemówienia czytane z kartki i odznaczenia. Różni ludzie przypinali i odbierali "blaszki". W pewnym momencie wywołano do odbioru Dyplomu Ministra Kultury i Sztuki siedzącego gdzieś na sali kina "Światowid" Józefa Milkę. Mimo upływu lat nie zapomniała o nim zgromadzona publiczność, która w tym momencie zgotowała Mu, trwającą kilka dobrych minut, owację na stojąco. Nikogo z odznaczanych nie uhonorowano w ten sposób.
 • W lecie 1985 roku dotarła do nas informacja, że dnia 18 lipca zmarła w Wiedniu Danusia Duchnowska. Pracowała Ona w kinie "Światowid" od 16 maja 1959 roku do 1 marca 1984 roku, a więc towarzyszyła nam od I-go Festiwalu Pol-8 w 1965 roku do XVIII-go w 1983 roku, czyli przez 19 lat.
 • Rok później następne tragiczne wydarzenie. Dnia 25 czerwca 1986 roku zmarł we Wrocławiu Józef Milka od dawna ciężko chory na białaczkę. Tylko najbardziej wtajemniczeni wiedzieli o jego chorobie i o tym, że na ostatnie Festiwale "Pol-8" w Polanicy-Zdroju uciekał ze szpitala na "przepustki". Dnia 28 czerwca na cmentarzu przy ul. Opolskiej odbył się Jego pogrzeb. Miesiąc później, w lipcu tego roku, w toku rozmów w klubie, padła propozycja umieszczenia w kinie "Światowid" tablicy pamiątkowej poświęconej Józefowi Milce i Jego Festiwalowi Pol-8. Projekt tablicy przygotował Jan Piechura. Niestety, skończyło się wtedy na pomyśle.
 • Trzy miesiące później XXI Festiwal Pol-8 nie odbył się już w Polanicy-Zdroju. Administracyjną decyzją wojewódzkich władz wałbrzyskich, pomimo protestów, Pol-8 został przeniesiony z Polanicy-Zdroju do Książa nieopodal Wałbrzycha. Zorganizowanie tego Festiwalu w Książu podobno miało być znacznie tańsze.
 • Przez cztery lata, od XXI (1986) do XXIV (1989) Festiwale Pol-8 odbywały się w Książu. Na swój wielki jubileusz, XXV Festiwal Pol-8 w 1990 roku wrócił do Polanicy-Zdroju do Kina "Światowid". Okazało się, że gdy zaczęło brakować pieniędzy, znacznie taniej można było zorganizować Festiwal Pol-8 w Polanicy. Wtedy też po raz pierwszy zaproponowałem nazwanie Festiwalu Pol-8 imieniem Józefa Milki.
 • W 1991 roku Festiwal Pol-8 się nie odbył. Próbował go organizować Zygmunt Kobak we Wrocławiu na Partynicach, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Pomimo rozesłania regulaminów, w ostatniej chwili Festiwal Pol-8 został odwołany.
 • Kolejny rok - 1992 i znowu Pol-8 nie odbył się w Polanicy. Szaleństwa organizacyjne Federacji sięgnęły szczytu. Federacja zorganizowała sobie XXVI Pol-8 jako "imprezę towarzyszącą" (jeden dzień) XXXVIII Konkursu OKFA w Koninie.
 • W roku 1993 - zmiany w Federacji. Wiosną trwa dyskusja nad dalszym losem Festiwalu Pol-8. Udaje się przeforsować decyzję o dalszym organizowaniu Pol-8 w Polanicy-Zdroju. Organizacji podjął się Julian Zawisza z Legnicy, on też zostaje dyrektorem połączonych festiwali w Polanicy-Zdroju. Tym razem XXXIX Konkurs OKFA odbył się jako "impreza towarzysząca" XXVII Festiwalu Pol-8. Znowu we wrześniu spotkaliśmy się w kinie "Światowid". Znowu jak przez wiele minionych lat gościła nas Zosia Janiszewska - Szefowa Kina "Światowid". Podjęto decyzję o nadaniu Festiwalowi Pol-8 imienia Józefa Milki. Ze względu na brak czasu na solidne przygotowania, uroczystości postanowiono przełożyć na 1994 rok. Po raz kolejny przypomnieliśmy również wtedy temat tablicy pamiątkowej w kinie "Światowid".
 • Na początku 1994 roku, niespodzianka. W lutym gotową tablicę wg naszego wzoru przesłał Ryszard Krupowicz z Sopotu (wieloletni uczestnik Pol-8). We wrześniu jedziemy do Polanicy, XXVIII Festiwal Pol-8 staje się faktem, dyrektorem Festiwalu zostaje mianowany Klaudiusz Kasprzak-Styliński (AKF SAWA). W holu kina "Światowid" odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Józefowi Milce i Pol-8. Odsłoniła ją Zosia Janiszewska - szefowa kina "Światowid".
 • Dnia 25 lutego 1995 roku w Polanicy-Zdroju umarł Lucjan Dalis - plastyk kina "Światowid". Był związany z Festiwalem Pol-8 od VIII jego edycji w 1972 roku, kiedy to zaprezentował swój film. Od 1 grudnia 1977 roku rozpoczął On pracę w kinie "Światowid" i od tego momentu towarzyszył nieprzerwanie Festiwalowi Pol-8.
 • Rok 1995 - kolejny, XXIX Festiwal Pol-8 im. Józefa Milki, dyrektorem tego festiwalu był ponownie Klaudiusz Kasprzak-Styliński (AKF SAWA). Po raz pierwszy był to również Festiwal Międzynarodowy (w minionych latach towarzyszyły Festiwalowi Pol-8 jedynie tzw. Dni Międzynarodowe). W 1995 roku podjęto według nas niezbyt szczęśliwą decyzję o przeniesieniu Festiwalu Pol-8 z kina "Światowid" do gmachu Teatru Zdrojowego, jako bardziej reprezentacyjnego i lepiej nadającego się na imprezę międzynarodową. Zerwano w ten sposób z wyjątkowo długą tradycją.
 • W 1996 roku miało miejsce szczęśliwe dla Festiwalu Pol-8 w Polanicy-Zdroju wydarzenie, udało się namówić Lidkę Zakrzewską - Dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Wałbrzychu z siedzibą w Dzierżoniowie, aby podjęła się organizacji Festiwalu Pol-8. Tak więc XXX Jubileuszowy (1996) i XXXI Festiwal Pol-8 (1997) został zorganizowany przez zespół z Dzierżoniowa. Było to robione naprawdę profesjonalnie i z sercem.
 • W roku 1998 XXXII Międzynarodowy Festiwal Pol-8 im. Józefa Milki odbył się jak zwykle w Polanicy-Zdroju w dniach 25-27 września, już trzeci raz pod dowództwem Lidki Zakrzewskiej. W styczniu 1999 roku ruszyła reforma administracyjna kraju podobna do tej z 1975 roku, tylko że w drugą stronę. Polanica wróciła do województwa wrocławskiego, czyli teraz dolnośląskiego. Mieliśmy nadzieję, że na tych przemianach nie ucierpi impreza o 34-letniej tradycji. Ośrodek Kultury w Dzierżoniowie przestał być Domem Kultury o zasięgu wojewódzkim i ma swoje zmartwienia. A Wrocław? Kto pamięta tam jeszcze ten festiwal? Ostatecznie Wrocław przestał organizować Festiwal Pol-8 aż 24 lata temu!!! W lutym 2000 ogłoszono, że XXXIII Festiwal Pol-8 w Polanicy odbędzie się, jednak nie we wrześniu, tylko w kwietniu.
 • Wiosną 2000 roku w Polanicy Zdroju powstało Miejskie Centrum Kultury. Ono też w 2002 roku przejęło po Dzierżoniowie rolę głównego organizatora Festiwalu Pol-8. Przez poprzednie dwa lata MCK współorganizowało polanicki festiwal. W roku 2002 po raz pierwszy w historii tego festiwalu, Pol-8 był organizowany wyłącznie siłami Polanicy. Jest to optymalny układ, który nam się marzył od dawna, żeby Festiwal Pol-8 odbywający się w Polanicy, był organizowany przez Polanicę. Nowi organizatorzy podjęli decyzję, że Pol-8 będzie organizowany w tradycyjnym, wrześniowym terminie.
 • W 2003 roku, po trzech latach, kiedy to Pol-8 odbywał się na wiosnę, polanicki Festiwal odbył się znowu w swoim tradycyjnym, jesiennym terminie, czyli we wrześniu. Jak pamiętają zapewne starzy bywalcy tej imprezy, przez bardzo wiele lat polanicki Festiwal Pol-8 kończył się w ostatnią niedzielę września. I tak XXXVI Międzynarodowy Festiwal Filmów Amatorskich Pol-8 im. Józefa Milki odbył się znowu jesienią, w dniach 25 - 27 września 2003 roku.
 • W dniach 28 września - 1 października 2005 roku zorganizowano XXXVIII Festiwal Pol-8. Odbył się on pod patronatem Międzynarodowej Unii Filmu Nieprofesjonalnego (Union Internationale du Cinema Non Professionnel). Ten zaszczyt zawdzięczamy wieloletniemu członkowi jury Festiwalu Pol-8 z Republiki Czeskiej, członkowi władz UNICA Ctiradowi Stipl. Serdecznie dziękujemy!
 • We wrześniu 2007 roku obchodziliśmy Wielki Jubileusz polanickiej imprezy. W dniach 13-15 września 2007 roku Festiwal Pol-8 w Polanicy Zdroju odbył się już po raz czterdziesty. W czasie uroczystego otwarcia festiwalu wręczono mi akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Polanica-Zdrój - splendor o którym nigdy nawet nie marzyłem. W tym też roku, w grudniu 2007 ukazała się w numerze 13 "Nieregularnika Polanickiego" pierwsza część opracowanej przeze mnie historii Festiwalu Pol-8. Kolejne części tego opracowania ukazywały się w numerach 14-17 "Nieregularnika". Wszystkie numery "Nieregularnika Polanickiego" w wersji elektronicznej [*.pdf] znajdziecie w dziale "Archiwum" na stronie redakcyjnej pod adresem: http://www.nieregularnikpolanicki.ziemiaklodzka.pl/
 • W 2011 roku po wyborach samorządowych do władz Polanicy weszli nowi ludzie. Na początku roku został opublikowany wykaz imprez, które ze względu na trudności finansowe nie odbędą się w 2011 roku w Polanicy. Wśród nich znalazł się niestety Festiwal Pol-8. Przyjęliśmy to ze zrozumieniem. Po kilku miesiącach okazało się jednak, że z wymienionych imprez nie odbył się wyłącznie Festiwal Pol-8.
 • Zamiast 44. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Pol-8 im. Józefa Milki w 2011 roku udało się zorganizować dwie projekcje najlepszych filmów z polanickich festiwali z lat 2006-2010 pod nazwą "The Best of Pol-8". Pokazanych zostało 7 filmów z 5 krajów o łącznym czasie projekcji 78 minut. Pierwszy pokaz odbył się dnia 17 września 2011 roku [sobota] o godz. 19:00 w Kłodzkim kinie "Cinema3D", natomiast drugi pokaz odbył się tydzień później, dnia 23 września 2011 [piątek] o godz. 19:30 w kinie "Światowid" w Polanicy Zdroju. Dobre i to! Polanicki pokaz nie dość, że odbył się w historycznym dla tego festiwalu kinie "Światowid", to jeszcze w dniu, w którym rozpoczynałby się, 44 Festiwal Pol-8, gdyby nie podjęto decyzji o jego odwołaniu. Jak się okazało, chociaż wtedy o tym nie myśleliśmy, projekcja ta była również symbolicznym pożegnaniem z Kinem "Światowid" jak i z Festiwalem Pol-8.
 • I jeszcze jedna informacja związana z kinem "Światowid" w Polanicy Zdroju. W kwietniu 2011 roku minęło dokładnie 45 lat od śmierci Pana Henryka Kolossy, przedwojennego właściciela polanickiego kina, który zmarł w roku 1966 [miał wtedy 75 lat]. Wybudował On to kino w latach 20-tych. Po wojnie kino zostało upaństwowione, a Pan Kolossa pracował we własnym kinie do 1947 roku jako bileter. Na cmentarzu w Polanicy znajduje się Jego grób. Spoczywa tu też Jego żona, Anna Kolossa. Jak mocno Henryk Kolossa musiał być związany z Polanicą, jeśli po roku 1945 nie wyjechał z Polanicy, lecz postanowił zostać tu niezależnie od okoliczności.
 • A my ciągle liczymy na to, że Festiwal Pol-8 powróci jednak do Kina "Światowid", gdzie od 1969 roku przez 26 lat odbywały się projekcje festiwalowe i w roku 1995 niefortunną decyzją zostały przeniesione do Teatru Zdrojowego. Zdajemy sobie jednak sprawę, że to już nie te uwarunkowania i nasze marzenia spowodowane są sentymentem do polanickiego kina i do ludzi, którzy co roku we wrześniu witali nas w jego holu.
 • W roku 2012 Festiwal Polanicki po raz drugi się nie odbył. Byliśmy jednak we wrześniu w Polanicy jak co roku. Na początku grudnia 2012 roku dotarła do nas wiadomość, że Dyrektor MCK w Polanicy Zdroju Marek Mazurkiewicz zmienił swój status na Facebooku i żegna się ze wszystkimi. Napisał on tak:
 • "W związku z zakończeniem mojego biegu w charakterze dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Polanicy Zdroju, które miałem okazję powołać do życia 12 lat temu, serdecznie dziękuję wszystkim za współpracę ze mną w różnych ważnych i całkiem nieważnych tematach, dzięki którym zrobiliśmy dużo dobrych i względnie komukolwiek potrzebnych działań. Licząc na przyszłą współpracę na nowych polach, pozdrawiam ciepło, miło i serdecznie ..."
 • My również dziękujemy Ci Marek za te 12 lat pracy przy Festiwalu Pol-8. Jakby nie było, towarzyszyłeś temu Festiwalowi przez blisko jedną trzecią jego historii. Tak więc chcąc nie chcąc, stałeś się ważną personą w jego dziejach.
 • Tak więc kolejny rozdział życia kulturalnego Polanicy został zamknięty. Wygląda również na to, że definitywnie też kończy się historia Festiwalu Filmowego Pol-8 im. Józefa Milki w Polanicy Zdroju. Tak naprawdę nie wierzymy, że za jakiś czas ktoś jeszcze usłyszy o MCK w Polanicy Zdroju i że znajdzie się ktoś, kto będzie chciał kontynuować pomysł Józefa Milki i organizować polanicki Festiwal Filmowy, który w 2010 roku odbył się po raz 43 (czterdziesty trzeci) i jak się okazało prawdopodobnie po raz ostatni. Na wszystkich 43 Festiwalach Pol-8 w ciągu 45 lat jego istnienia zaprezentowano 1896 filmów.
 • Naszą, znacznie obszerniejszą od tej powyżej, historię Festiwalu Filmów Amatorskich Pol-8 oraz inne teksty związane z polanickim Festiwalem znajdziecie w następujących numerach "Nieregularnika Polanickiego":
 • Nr 2 (13) 2007 - I część Historii Festiwalu Pol-8
  Nr 1 (14) 2008 - II część Historii Festiwalu Pol-8
  Nr 1 (15) 2009 - III część Historii Festiwalu Pol-8
  Nr 2 (16) 2009 - IV część Historii Festiwalu Pol-8
  Nr 1 (17) 2010 - V część Historii Festiwalu Pol-8
                        - 25. Rocznica śmierci Danusi Duchnowskiej
  Nr 2 (18) 2010 - 43. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Pol-8
  Nr 1 (19) 2011 - Józef Milka 25 lat temu
  Nr 2 (20) 2011 - Drugi "Festiwal, którego nie było"
                        - Henryk Kolossa - 25 lat temu
  Nr 1 (21) 2012 - 26 lat ze "Światowidem"
  Nr 2 (22) 2012 - Imprezy towarzyszące Festiwalowi Pol-8
                        - Zmarł Wiesław Stradomski
  Nr 1 (23) 2013 - 45 AKF SAWA i jego związki z Pol-8
                        - Zaginął Jan Piechura
  Nr 2 (26) 2014 - Ślady Festiwalu Filmowego Pol-8
                          i przekazanie sprzętu do pensjonatu "Filmowiec"
  Nr 1 (29) 2016 - Pol-8 i wystawa w pensjonacie "Filmowiec"

 • Wszystkie numery "Nieregularnika Polanickiego" w wersji elektronicznej [*.pdf] znajdziecie w dziale "Archiwum" na stronie redakcyjnej pod adresem:
  http://www.nieregularnikpolanicki.ziemiaklodzka.pl/

 • W maju 2014 roku udało mi się namówić szefową pensjonatu "Filmowiec" Panią Joasię Pogodę, aby zainteresowała się naszym zbiorem sprzętu filmowego 8 mm i pomyślała o wyeksponowaniu go na terenie pensjonatu. Tradycyjnie we wrześniu 2014 pojechaliśmy do Polanicy biorąc ze sobą naszą kolekcję. We wtorek, 23 września 2014 roku w samo południe spotkaliśmy się z Panią Joanną w pensjonacie "Villa Filmowiec" i przekazaliśmy Jej 7 projektorów, 6 kamer, 2 stoliki montażowe, 3 sklejarki i nasz słynny synchronizator "Synchropil Super Hi-Fi - model Las Vegas GPT-80".
 • Rok później, 22 września 2015 roku, znowu odwiedziliśmy pensjonat "Filmowiec", obejrzeliśmy tymczasową ekspozycję naszych projektorów. Na kilka z nich założyliśmy przywiezioną taśmę Standard 8. Bardzo ładnie to wszystko wyglądało. Przywieźliśmy również projektor "Ruś" jako uzupełnienie do naszego synchronizatora, słynnego "Synchropil Super Hi-Fi - Model VAS VEGAS GPT-80", który był prezentowany we wrześniu 1980 roku w Polanicy Zdroju w witrynie kina "Światowid" w trakcie XVI Festiwalu Pol-8. Przywieźliśmy również trochę technicznych drobiazgów ułatwiających podłączenie starych projektorów.
 • Jesienią 2015 roku na całym świecie obchodzone były uroczyście 50. urodziny taśmy filmowej Super8. W sobotę, 24 października 2015 roku około godziny 18:00 rozpoczęło się z tej okazji specjalne spotkanie Amatorskiego Klubu Filmowego SAWA. Była to naprawdę "światowa" impreza, jedna z 86 imprez organizowanych w tym samym czasie w 81 miastach, w 33 krajach na 5 kontynentach - od Stanów Zjednoczonych po Australię. Niestety jako jedyni w Polsce przyłączyliśmy się do tego tzw. Global Super8 Day zorganizowanego przez kolegów z Bazylei ze Szwajcarii. Spotkanie odbyło się w legendarnej "filmowej" restauracji "Kameralna" w Warszawie przy ul. Kopernika 3. Projekcje prowadzone były na prawdziwych, historycznych projektorach, wszystkie oczywiście z taśmy filmowej Super8.
 • Minęły dwa lata od przekazania przez nas sprzętu do Polanicy i w piątek, 23 września 2016 roku o 17:00 w pensjonacie "Filmowiec" odbyło się uroczyste otwarcie, pięknie przygotowanej wystawy poświęconej filmowi 8 mm i Festiwalowi Pol-8. Rozpoczęło się od towarzyskich rozmów w ogrodach pensjonatu, potem wszystkich zaproszono na projekcje filmów nagrodzonych na Festiwalach Pol-8. Projekcje trwały około godziny, a rozpoczęły się od wyświetlenia autentycznego materiału 8 mm na projektorze "Ruś", miało to przypomnieć klimat ósemkowych projekcji. Reszta projekcji była prezentowana z rzutnika wideo. Na wstępie pokazany został film przekopiowany z taśmy 8 mm "Syzyfowie" Tadeusza Wudzkiego z Amatorskiego Klubu Filmowego „WIEDZA” z Warszawy. Film ten zdobył Grand Prix na VII Festiwalu Pol-8 w 1971 roku. Po projekcji zaproszono wszystkich na uroczyste otwarcie ekspozycji i przecięcie taśmy filmowej 8 mm, co zostało wykonane przez Panią Joannę Pogodę szefową pensjonatu "Filmowiec" i naszego Naczelnego. Po obejrzeniu wystawy gości zaproszono na kawę i lampkę wina. Wydarzenie zaszczyciło swoją obecnością około 30 osób oraz Telewizja Kłodzka.
 • We wrześniu 2017 roku dotarła do nas wiadomość, że kino "Światowid" w Polanicy Zdroju, miejsce większości Festiwali Pol-8 przestało definitywnie istnieć. Budynek kina został sprzedany prywatnej osobie i jak miejscowa wieść niesie podobno ma być przerobiony na hotel. Jednak na pewno nie będzie to już kino. Budynek jest zabytkiem więc musi zachować swoją formę zewnętrzną, w środku jednak nowy właściciel może robić co zechce. Chyba, że zgodnie z polską tradycją ostatnich lat postępowania z zabytkami, budynek spali się lub zawali przy remoncie (pod budynkiem podobno mają być garaże), a wtedy cenny plac w środku Polanicy będzie wart znacznie więcej niż zapłacono za zabytkowy budynek kina. Przykre to! Pożyjemy, zobaczymy!
 • © Wacław Szewczyk - Redaktor Naczelny Gazety AKF SAWA - "Non Profi News"
  i Honorowy Obywatel Miasta Polanica Zdrój [2007]

  Warszawa, dnia 11 maja 1998 roku [publikacja pierwszej wersji]
  Warszawa, dnia 11 maja 2018 roku [ostatnia aktualizacja]
  Dokładnie 20 lat od pierwszej publikacji.
  WYNIKI 43. FESTIWALU POL-8 IM. JÓZEFA MILKI

  baner 43. festiwalu Pol-8

  PROTOKÓŁ JURY
  43. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Pol-8
  im. Józefa Milki w Polanicy Zdroju,

  który odbył się tam w dniach 23 - 25 września 2010 roku

  jury 53. Festiwalu Pol-8

  Jury w składzie / Members of the Jury (od lewej)
  Andrzej Zajączkowski (Polska),
  Jacek Szymański (Polska) - przewodniczący / chairman,
  Jacek Adamczewski (Polska), prof. Rudolf Adler (Republika Czeska)
  oraz dyrektor Festiwalu Marek Mazurkiewicz (Polska),

  podkreśla dobry i wyrównany poziom prezentacji konkursowych wynikający ze starannego doboru filmów
  przez Komisję Kwalifikacyjną. Cieszy się z pojawienia się wielu filmów młodych twórców,
  wykazujących się już dużymi umiejętnościami warsztatowymi. Zauważa wysoka jakość artystyczną
  filmów amatorskich w kategorii animacja. Docenia profesjonalną organizację i zaangażowanie
  Miejskiego Centrum Kultury w realizację festiwalu, a w szczególności dobrą współpracę ze szkołami
  i promocje kina niezależnego w kręgu dzieci i młodzieży oraz w środowisku lokalnym.
  Jury po obejrzeniu 40 prezentacji zakwalifikowanych do udziału w Festiwalu, postanowiło przyznać
  wyróżnienia i nagrody: / After watching 40 films classified to festival introduction decided
  to award distinctions, and prizes:

  GRAND PRIX
  Jury przyznało jednogłośnie filmowi:

  "MC. Człowiek z winylu"
  Bartosz Warwas (Polska - Poland)

  W kategorii film studencki / the student film category:

  I NAGRODA

  "Brzydkie słowa"
  Marcin Maziarzewski (Polska)

  II NAGRODA

  [nie pryznano]

  III NAGRODA

  "Wycieczka"
  Bartosz Kruhlik (Polska)

  WYRÓŻNIENIE

  "Nic nie wiesz"
  Dawid Cieślak (Polska)

  W kategorii film amatorski / The amateur film category

  Dokument / Document film:

  I NAGRODA

  "Jubilatki"
  Wojciech Wikarek (Polska)

  II NAGRODA

  [nie przyznano]

  III NAGRODY

  "Codzienna niecodzienność"
  Witalis Szumiło-Kulczycki (Polska)

  "Vostatki"
  Tereza Brazdova (Czechy)

  WYRÓŻNIENIA

  "Beboki, mopliki i klamory"
  Wojciech Szwiec (Polska)

  "Reflexion"
  Martin Arano Oller (Hiszpania / Spain)

  "Zlute peklo"
  Viktor Teimer (Czechy)

  "Basen"
  Krzysztof Nowicki (Polska)

  Fabuła / Feature Film:

  I NAGRODA

  "Potlesk prosim!"
  Jan Vondracek (Czechy)

  WYRÓŻNIENIA

  "Zagubiony"
  Grzegorz Gawron (Polska)

  "Sidewinder"
  Phil Martin (Wielka Brytania / UK)

  Animacja / Animation:

  I NAGRODA

  "Psst!"
  Jaroslav Nykl (Czechy)

  WYRÓŻNIENIA

  "Tam venku v mize"
  Marek Chaloupka (Czechy)

  "Parafrazy"
  Katarzyna Moszyńska (Polska)

  Wyróżnienia pozaregulaminowe

  Wyróżnienie Młodego Widza

  "MC. Człowiek z winylu"
  Bartosz Warwas (Polska)

  Wyróżnienie Towarzystwa Miłośników Polanicy

  "Polanica Zdrój"
  Jacek Mrowiec (Polska)

  Polanica Zdrój, dnia 25 września 2010 r.

  Tu następuje 5 w większości kompletnie nieczytelnych podpisów :)

  podpisy jury 43. Pol-8 - 2010

  plakat 43. festiwalu Pol-8
  XLIII Międzynarodowy Festiwal Filmowy Pol-8 im. Józefa Milki
  Polanica Zdrój, 23 - 25 września 2010
  REGULAMIN FESTIWALU

   I. Organizator Festiwalu:
       Miejskie Centrum Kultury w Polanicy Zdroju, ul. Lipowa 2, 57-320 Polanica Zdrój,
       tel. +48 748690643, adres e-mail:
   mck@polanica.pl
       Strona internetowa MCK: http://www.mck.polanica.pl

   II. Warunki uczestnictwa filmów:
       1. Zgłoszenie filmu do festiwalu jest bezpłatne.
       2. Organizatorzy nie zwracają zgłoszonych filmów.
       3. Tematyka i forma artystyczna filmów jest dowolna.
       4. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie filmu wraz z kartą
           zgłoszenia filmu do dnia
   18 sierpnia 2010 roku na adres organizatora:

   43. Festiwal Pol-8 im. Józefa Milki,
   MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
   UL. LIPOWA 2
   57-320 POLANICA ZDRÓJ

       5. Do festiwalu nie będą zakwalifikowane filmy:
           a. zrealizowane przed
   2008 rokiem.
           b. biorące udział we wcześniejszych edycjach Festiwalu Pol-8
           c. zrealizowane przez członków Jury, Komisji Kwalifikacyjnej, zawodowych
               twórców filmowych.
       6. Filmy zrealizowane w czasie studiów przez studentów wyższych szkół filmowych
           (zarówno prace samodzielne jak i etiudy studenckie) będą oceniane w osobnej
           kategorii: FILM STUDENCKI.
       7. W festiwalu mogą wziąć udział filmy zarejestrowane w systemie VHS, S-VHS, DVD lub VCD.
       8. Czas projekcji filmu nie powinien przekroczyć 20 min. (komisja ma prawo
           zakwalifikowania filmów dłuższych ze względu na szczególne walory).
       9. Każdy zgłoszony film powinien być nagrany na osobnej kasecie/płycie
           zaopatrzonej w kartę filmu.
     10. Każdy film powinien posiadać czołówkę i napisy końcowe.
     11. Dźwięk do filmów powinien być zapisany na ścieżce audiodubbingowej
           (monofonicznej) lub stereofonicznej (Hi-Fi Stereo). Istnieje także możliwość
           kompilacji ścieżek Hi-Fi i audiodubbingowej (należy zaznaczyć na karcie filmu).
     12. Jeżeli film zawiera dialogi lub komentarz, to należy dołączyć do filmu
           listę dialogową, dubbing lub napisy w języku angielskim lub niemieckim.

   III. Kwalifikacja i ocena filmów:
       1. Decyzję o dopuszczeniu filmu do festiwalu podejmuje Komisja Kwalifikacyjna.
       2. Komisję Kwalifikacyjną i Międzynarodowe Jury Festiwalu powołują organizatorzy.
       3. Werdykty Komisji Kwalifikacyjnej i Jury są niepodważalne.
       4. Protokół Komisji Kwalifikacyjnej zostanie zamieszczony na stronie
           http://www.mck.polanica.pl do dnia
   6 września 2010 roku.

   IV. Nagrody:
       1. Jury ma prawo swobodnego rozdziału nagród w różnych kategoriach,
       2. Jury może przyznać Grand Prix dla najlepszego filmu Festiwalu
       3. Łączna pula nagród wyniesie co najmniej 6 000,- zł. (1500 EUR).
       4. Instytucje, organizacje i osoby prywatne mogą fundować nagrody
           specjalne (pozaregulaminowe).
       5. Ilość nagród honorowych (dyplomy i wyróżnienia) jest nieograniczona.

   V. Udział w festiwalu:
       1. Akredytacja obejmuje 3 noclegi ze śniadaniami oraz udział we wszystkich
           imprezach festiwalowych.
       2. Koszt akredytacji wynosi 100.- zł. dla autorów filmów zakwalifikowanych
           do konkursu oraz 200.- zł. dla pozostałych uczestników.
       3. Wpłaty za akredytację należy dokonać do dnia
   15 września 2010 roku na konto
           organizatora: PKO BP S.A. o/Kłodzko 37 1020 5112 0000 7302 0008 2958.
       4. Polanica Zdrój jest atrakcyjną miejscowością turystyczną - prosimy
           o terminowe wykupienie akredytacji.
       5. Organizatorzy zamieszczą szczegółowy program Festiwalu na stronie
           internetowej: http://www.mck.polanica.pl do dnia 15 września 2010 roku.

   VI. Postanowienia końcowe:
       1. Uczestnicy festiwalu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez
           organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
           danych osobowych Dz.U.Nr 133, poz.883).
       2. Zgłoszenie filmu oznacza zgodę na postanowienia regulaminu festiwalu.
       3. Prawa autorskie filmu zgłaszanego do konkursu nie mogą być w żaden sposób
           ograniczone, ani nie mogą naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich.
           W innym przypadku autor musi dołączyć do karty oświadczenie precyzujące
           sytuację prawną filmu.
       4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kopiowania zakwalifikowanych filmów
           i ich publicznej emisji w celach promocyjnych festiwalu.

   Adres Organizatorów:
   Miejskie Centrum Kultury
   ul. Lipowa 2
   57-320 Polanica Zdrój
   tel. (0-74) 869-06-43
   tel./fax. (0-74) 868-10-04
   Adres e-mail: mck@polanica.pl

  KARTA ZGŁOSZENIA FILMU

  WYDRUKUJ, WYPEŁNIJ I WYŚLIJ
  NA ADRES:

  43. FESTIWAL POL-8
  MIEJSKIE CENTRUM KULTURY,
  UL. LIPOWA 2
  57-320 POLANICA ZDRÓJ  DOLNY ŚLĄSK, ZIEMIA KŁODZKA
  I POLANICA-ZDRÓJ

  Serwer NETGATE w Kłodzku:
  http://www.netgate.com.pl

  Ziemia Kłodzka i Wałbrzyska - informator:
  http://www.pulsar.net.pl/informator/index.html

  Dolny Śląsk - wczasy:
  http://www.wczasy.com/_dolny_slask/index.html

  Powódź 1997 rok:
  http://www.netgate.com.pl/serwisy/dawno-temu/powodz/

  Powódź 1998 rok:
  http://www.netgate.com.pl/woda98/

  Bardo Śląskie:
  http://www.compunet.com.pl/bardo/index.htm

  Bielawa - Urząd Mista:
  http://www.um.bielawa.pl

  Bystrzyca Kłodzka:
  http://www.bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl

  Duszniki-Zdrój:
  http://www.duszniki.pl

  Duszniki-Zdrój - Festiwal Chopinowski:
  http://tomcat.wroclaw.tpsa.pl/chopin

  Duszniki-Zdrój - Muzeum Papiernictwa:
  http://muzpap.pl/

  Dzierżoniów - Urząd Miasta:
  http://www.um.dzierzoniow.pl

  Dzierżoniów - Powiat:
  http://www.pow.dzierzoniow.pl/

  Kłodzko - Powiat:
  http://www.powiat.klodzko.pl/

  Kłodzko - Region:
  http://www.netgate.com.pl/region.html

  Kłodzko - Urząd Gminy:
  http://www.klodzko.pl/

  Kłodzko - Urząd Miasta:
  http://www.um.klodzko.pl/

  Kudowa-Zdrój - Urząd Miasta:
  http://www.kudowa.pl

  Lądek-Zdrój:
  http://www.ladek.pl

  Lewin Kłodzki - Gmina:
  http://www.lewin-klodzki.pl

  Nowa Ruda:
  http://www.nowaruda.com/index2.shtml

  Polanica-Zdrój:
  http://www.polanica.pl

  Polanica-Zdrój - Festiwal Filmowy Pol-8:
  http://akfsawa.republika.pl

  Polanica-Zdrój - Hotel SARA:
  http://www.hotelsara.ng.pl/

  Polanica-Zdrój - Pensjonat GÓRALKA:
  http://www.pensjonatgoralka.pl

  Polanica-Zdrój - Regionalna Szkoła Turystyczna:
  http://www.netgate.com.pl/rst/

  Polanica-Zdrój - Turniej Szachowy 1998:
  http://www.netgate.com.pl/Rubinstein/

  Polanica-Zdrój - Turniej Szachowy 2000:
  http://rubinstein.netgate.com.pl/

  Polanica-Zdrój - Wody Mineralne:
  http://www.staropolanka.pl

  Wczasy na Dolnym Śląsku:
  http://www.wczasy.pl/dolnoslaskie/dolnoslaskie.html

  Radków - Gmina:
  http://www.netgate.com.pl/promocja_radkowa/

  Stronie Śląskie:
  http://www.stronie.pl

  Stronie Śląskie - Ośrodek Sportów Zimowych "Czarna Góra":
  http://www.cg.pulsar.net.pl

  Szczawno Jedlina - Uzdrowisko:
  http://www.wanet.pl/uzdrowisko/

  Szczytna - Urząd Miasta i Gminy:
  http://www.region-walbrzych.org.pl/szczytna

  Szczytna - Związek Międzygminny "Konsorcjum Turystyczna Szóstka":
  http://www.netgate.com.pl/turystyczna-6

  Środa Śląska - Powiat:
  http://www.powiat-sredzki.pl/

  Walim - Urząd Gminy:
  http://www.region-walbrzych.org.pl/walim/index.html

  Wałbrzych - Urząd Miasta:
  http://www.um.walbrzych.pl

  Wałbrzych - Region:
  http://www.region-walbrzych.org.pl/

  Ząbkowice:
  http://www.netgate.com.pl/zabkowice/

  Ząbkowicki Ośrodek Kultury:
  http://zok.netgate.com.pl/

  Zieleniec:
  http://www.zieleniec.pl

  Złoty Stok - Urząd Miejski:
  http://www.region-walbrzych.org.pl/zloty_stok/index.html

  Złoty Stok - Kopalnia Złota:
  http://www.kopalnia.pulsar.net.pl/

  XLIII Pol-8 Jozef Milka Memorial International Film Festival
  Polanica Zdroj, 23 - 25 September 2010
  RULES OF THE FESTIVAL

  1. The festival's organizer:
   - Town's Cultural Centre in Polanica Zdrój, ul. Lipowa 2, 57-320 Polanica Zdrój,
     tel. +48748690643,
   mck@polanica.pl
     Web side Town's Cultural Centre: http://www.mck.polanica.pl
  2. Conditions of participation in the festival:
   - Entry of films for the festival is free of charge.
   - The organizers do not return films.
   - The subject and artistic form of the films are free.
   - Participation in the festival is possible only on condition of possessing a film's entry card,
     which must be sent until
   August 18th, 2010 on the address of the organizers:

   43. FESTIVAL POL-8,
   MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
   UL. LIPOWA 2
   57-320 POLANICA ZDROJ
   POLAND - POLEN

   - Films that:
   - were made before 2008
   - took part in previous editions of the festival POL-8
   - have been made by members of the jury or the qualifying committee,
     professional film-makers, will not be qualified for the festival.
   - Films made by students of a Film Colleges who are during their study (either their own
     films or study etude) will be prized in a different categories "The Student Film".
   - Films should be recorded in VHS, S-VHS, DVD or VCD system.
   - Screening time should not exceed 20 minutes (the committee has the right
     to qualify longer films on the account of special values).
   - Each film should be recorded separately and have a separate film's entry card.
   - Each film should contain opening and ending credits.
   - Film sound should be recorded on audiodubbing (monophonic) or stereophonic
     (Hi-Fi Stereo) path. There is also an opportunity of compilation of the Hi-Fi
     and audiophonic path (that should be marked on the film's entry card).
   - If the film contains dialogues or a commentary, the dialogue script, dubbing
     or subtitles in English or German should be provided.

  3. Classification and judging of films:
   - A decision if the film has been qualified is made by the qualifying committee.
   - The qualifying committee and the international jury are appointed by the organizers.
   - Verdicts of the qualifying committee and of the jury are indisputable.
   - Minutes of the qualifying committee will be published on the website
      http://www.mck.polanica.pl until
   September 6th, 2010 year.
  4. Prizes:
   - The jury has the right to award prizes in different categories.
   - The jury can award a Grand Prix for the best film.
   - The total sum of prizes amounts at least up to 6 000,- PLN [zlotys] = 2000 EUR.
   - Institutions, organizations and private persons can endow special prizes.
   - Numbers of diplomas and distinctions is unlimited.
  5. Participation in the festival:
   - Accreditation includes accommodation and breakfast for three nights and participation
     in accompanying events.
   - The cost of an accreditation: 100 PLN [zlotys] for film-makers whose film was qualified
     for festival and 200 PLN [zlotys] for another participant.
   - Accreditation fee should be credited until
   September 15th, 2010 to the bank account
     of the organizer: PKO BP S.A. o/Kłodzko 37 1020 5112 0000 7302 0008 2958,
     BIC (swift code): BPKOPLPW
   - Polanica Zdrój is a popular tourist resort - we advise you to book early.
   - Detailed plan of the festival will be featured by the organizers
     on the website http://www.mck.polanica.pl until
   September 15th, 2010 year.
  6. Final resolutions:
   - Participants of the festival agree with the processing of their details by the organizer
     accordingly to the Personal Data Protection Act of August 29th, 1997,
     Law Gazette No. 133 Item 883).
   - By entering a film all participants agree with terms and conditions of the festival.
   - Copyright of the film must not be restricted in any way or infringe the copyright
     and private goods of a third party. Otherwise the author is obliged to enclose
     to the film's entry card a declaration of the legal status of the film.
   - The organizers reserve the right to copy the qualified films and their
     public screening in order to promote the Festival.

   Organizer Address:
   Miejskie Centrum Kultury
   Lipowa St. 2
   57-320 Polanica Zdroj
   POLAND - POLEN
   tel. (+48-74) 869-06-44
   tel./fax. (+48-74) 868-10-04
   E-mail Address: mck@polanica.pl

  ENTRY FORM

  PRINT, WRITE AND SEND
  ON ADDRESS:

  43. FESTIVAL POL-8
  MIEJSKIE CENTRUM KULTURY,
  UL. LIPOWA 2
  57-320 POLANICA ZDROJ
  POLAND - POLEN

  HEALTH-RESORT POLANICA-ZDROJ INFORMATION

  Polanica center photo
  Polanica coat-of-arms
  Health-resort Polanica-Zdroj (fot. Jerzy Urynek) and coat-of-arms

  Mapa Polski z Polanicou
 • Polanica-Zdroj - a town situated 350-400 m above sea level, over Bystrzyca Dusznicka, between the mountains Stolowe and Bystrzyckie. It is the youngest and best known health-resort. In XVI century, the mineral waters springs were already famous. The waters from Polanica were transported to distant places.
 • The place became the possession of the Jesuits, who in 1595 have recognized this place as good for the health and have built a monastery there. The turning point in history of Polanica was the year 1828, when a merchant from Klodzko, Jozef Grolms became the owner of the town. He started to develop the water springs, erected a small pump-room and a wooden baths.
 • In 1873 Mr. Hoffman, a merchant from Wroclaw have bought the baths. At his order the analysis of the waters of Polanica were mode. This have proven, that the Polanica springs are as good, and in some areas better, than the waters from Duszniki.
 • A fast development started after bringing the railway from Kłodzko, which later was carried on to Duszniki and Kudowa. At the beginning of the XX century more drills were mode to the springs, near the Zdrojowy House which was built in 1892 a new one was erected, and in place of the wooden baths the stone baths were raised. Many hotels and pensions came into existence.
 • In 1945 Polanica received the town rights and became the largest health resort in Silesia. The therapeutic treatment in Polanica comprises the circulation problems and digestive problems. They are treated with the mineral waters, which come from the very rich springs: "Wielka Pieniawa" and "Jozef", but also with other means like: therapeutic mud baths and hydrotherapy. All the buildings of the resort are situated in the spring park. They are: Physiotherapy, Pump-room, the Concert Hall and the Theater.
 • POLANICA-ZDROJ FOTOALBUM


  What is worth to see:

 • Spring Park - situated in the center of the resort on the area of 13 ha. In the park there are: the statue of Adam Mickiewicz, the Pump-room and the Spring Theater. There are also many splendid exotic trees and flower-beds.
 • Forest Park - an area of 7,75 ha, turning into the forest a set of old trees and decorative bushes.
 • Pump-room - in it there is a drinking water spring "Wielka Pieniawa" and in the side wing the cafe and the Spring Theater.
 • The Hell Valley - a narrow picturesque part of the valley of Bystrzyca Dusznicka, between the Stołowe i Bystrzyckie mountains, strewn with many rocks. This segment is stretching about 3 km towards Szczytna.
 • A Jesuits monastery, the church of the ascension of the Virgin Mary was built in 1910 in a neo-baroque and seccesional style.

 • Informację opracowano na podstawie:
 • Mapa Turystyczna "Region Turystycznej Szóstki" - PHU "JUWEX" - Wydawnictwo i Reklama.
  tekst: Małgorzata Wezner
  angielski: Eurokontakt
 • Web page City Polanica-Zdroj:
  http://www.polanica.pl

  E-mail address City and Commune Council of Polanica-Zdroj:
  city@polanica.pl  43. JOSEF MILKA "POL-8" FILM FESTIVAL
  POLANICA ZDROJ (POLEN), 23 - 25 SEPTEMBER 2010
  REGLEMENT

  1. Ort und Termin:
   XLIII Festival Pol-8 Namens Josef Milka - Internationales
   Festival des Nichtkommerziellen Film und Videos -
   Polanica-Zdroj (Polen),
   23 - 25 September 2010 jahr.
  2. Organisator:
   - Städtisch Kulturzentrum, Lipowa Str. 2, 57-320 Polanica-Zdroj,
     tel. +48748690643
  3. Teilnahmeberechtigt sind alle nichtkommerrziellen Filme und
   Videos ohne thematische Einschränkung.

  4. Zugelassen werden die Formate Video VHS, SVHS, DVD und VCD.
   Der Film, das Video darfnicht älter alls 2 Jahre sein, mit einer
   Begrenzung der Vorführzeit bis 20 minuten.
  5. Der zu den Festspielen gemeldete Film, welcher Dialogue und
   Komennikar enthält soliteeine Dialogliste haben, Dubbing oder
   Aufschriften in English oder Deutsch.
   Filmmeldeschluß
   18 August 2010 jahr.

   Aus anschrift des Organizatoren zu senden:
   43. FESTIVAL POL-8, MIEJSKIE CENTRUM KULTURY,
   UL. LIPOWA 2, 57-320 POLANICA ZDROJ, POLEN.

  6. Über die Zulassung aller Filme, Videos entscheidet eine Vorjury.
  7. Die Filme, Videos werden durch enieinternarionale Jury bewertet. Die
   Beschlüsse der Jury sind unanfechtbar.
  8. Die eingesandten Filme u. Videocassetten werden mit größter Sorgfalt
   behandelt. Für Verlust oder Beschädigung wird nicht gehaftet. Mit der
   Tailnahme gibt der Einsender sein Einverständnis, daß für nichtkommerzielle
   Zwecke Kopien seines Werkes angefertigt und öffenflich aufgeführt
   werden können.
  9. Die internationale Jury vergibt:
   - Grand Prix des Festivals
   - Preise I, II, III
   - Sonderpreise .
  10. Alle in Reglement nicht vorhergesehene Fälle werden die Organizatoren
   am Ort entscheiden.

  ENTRY FORM

  DRÜCKEN, AUSFÜLLEN UND SENDEN SIE
  ZU DER ADRESSE DES VERANSTALTERS:

  43. FESTIVAL POL-8
  MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
  UL. LIPOWA 2
  58-200 POLANICA ZDROJ
  POLAND - POLEN - POLSKA

  KURORT POLANICA-ZDROJ INFORMATION

  Polanica center
  der stadtwappen Polanica
  Kurort Polanica-Zdroj (fot. Jerzy Urynek) und der stadtwappen

  Mapa Polski z Polanica
 • Stadt mit 7400 E., ca.11 km westlich von Klodzko, 370 m ü.d.M., in hügeligem Gelände, wo Bystrzyca Dusznicka (linker Zufluss von Nysa Klodzka) fliesst von Piekielna Dolina (s. Stichwort, einem bruchartigen Tal zwischen Gory Bystrzyckie und Gory Stolowe gelegen)- aus. Kontrastloses, mildes Klima, sowie eine dichte Waldfläche am westlichen Stadtrand, bilden wichtige Kurfaktore.
 • Ursprünge Polanicas reichen bis ins 14. Jh. Eine Notiz von 1347 - im Stadtbuch von Kłodzko auffindbar - berichtet über ein N. von Glubos ehörendes Gut "Heyde", das als Dorfkeim gelten würde. Im Laufe der Zeit nahm sich dieser älteste Teil von Polanica den Namen "Altheide, um nicht mit einer inzwischen entstandenen Siedlun "Neuheide" im Bereiche heutiger Polanica Górna verwechselt zu werden.
 • 1494 Herzog Henryk I Ziebicki (Heinrich I von Münsterberg) schenkte die Hälfte damaligen Dorfes den Augustinern aus Kłodzko. Von nun an bis zur preussischen Säkularisation 1810 befand sich es im Ordensbesitz.
 • 1597-1788 gehörte Polanica den Jesuiten aus Klodzko. Sie bauten hier 1706-07 ein Herrenhaus mit Kapelle, das als ihre zweite Residenz und Raststätte galt. Das Haus wurde zum Keim des späteren Kurortes, obwohl Heilquellen von hier schon im 17. Jh. bekannt waren.
 • 1810 kaufte Polanica Graf von Reden, dann 1827 J. Grolms - ein Kaufmann aus Klodzko der ein Jahr später ein hölzernes Badehaus bauen liess. Sein Bau verkündigte den Anfang einer modernen balneologischen Tätigkeit.
 • Weitere Modernisierung folgte im 19/20. Jh. als ein Breslauer Kaufmann - W. Hoffmann - die Ortschaft kaufte. Von grosser Bedeutung war auch 1890 gewonnener Eisenbahnanschluss mit Klodzko (1902 nach Duszniki und 1905 nach Kudowa verlängert).
 • Seit 1879 begann man hier die Moorerde (von naheliegenden Lagern) in Behandlung zu verwenden. Anstelle des alten, hölzernen Badehauses baute man 1892 ein neues aus Stein. Freiherr von Goltz - Besitzer Polanicas 1899-1904 - unternahm neue Bohrungen, welchen Erfolg sich ausgiebige Sprudeln (darunter "Wielka Pieniawa") erwiesen.1904 erwarb Polanica der Breslauer Kommerzgeheimrat G. Haase, was eine blitzschnelle Modernisierung dem Kurort brachte. 1904-10 wurden nächste Fassungen gebohrt, dazu das Kurhaus und eine moderne Flaschenfüllerei gebaut. Polanica wurde zu einem europabekannten Kurort.
 • In der Zwischenkriegszeit wuchs stets die Zahl der Kurgäste und Pensionen. Die in der 2. H. des 19. Jh. entstandenen Werke (Hausglashütte, zwei Schleifereien, Papierfabrik) wurden modernisiert. In den 30er Jahren stieg Jahreszahl der Kurgäste über 10 000.
 • Der 2. Weltkrieg brachte Polanica keine Zerstörung. Der Ort bekam 1945 Stadtrechte und wurde bald zum grössten Bade Schlesiens, wo 1974 entstandener "Bäderkomplex von Klodzko" (Kudowa, Duszniki, Polanica) seinen Sitz fand. Die junge Stadt wurde gleich zu einem Erholungszentrum mit zahlreichen Ferienheimen von FWP (Gewerkschaftsfonds, jetzt eine selbständige Unternehmung), sowie mit FWP-Bezirksverwaltung und Ferienheimen verschiedener Institutionen und Betrieben.
 • Schon 1946 entstand in Polanica die erste sudetische Abteilung von Polnischer TatraGesellschaft,1950 in die Abteilun Klodzko von PTTK Polnische Gesellschaft für Touristik und Landeskunde) umgewandelt. Seit 1951 wirkt hier ein Krankenhaus für plastische Chirurgie, das einen modernen Sitz bald zu bekommen hofft. Infolge bestimmter organisatorischer Massnahmen arbeitet hier seit 1975 eine ungemeine Kunstglashütte, die Farbglasvormuster bereitet. Zu Ende der 50er Jahre wurde die Flaschenfüllerei weit modernisiert und 1967 das Hotel "Polanica" gebaut.
 • Eine neuzeitliche Stadterweiterung fiel auf die 70er Jahre. Zwei Wohnsiedlungen (an der Lakowastrasse und "Na Stoku"), sowie eine Reihe von Pensionen sind damals entstanden. Sonst wurde der Strassenverkehr von der Kurzone aus beseitigt.
 • 1973 bekam die Stadt neue Teile, bis jetzt Dörfer: Nowa Sokolowka, Sokolowka und Nowy Wielislaw. Dadurch hat die Pensionenzahl gewachsen.
 • Im Polanicaer Kurort behandelt man Krankheiten des Kreislaufsystems und gastrointestinale Erkrankungen bei Erwachsenen, sowohl die Krankheiten des Kreislaufsystems bei Kindern. Ausser Mineralwässer (alkalische Säuerlinge) gilt auch die Moorerde als wichtiger Heilfaktor. In der Flaschenfüllerei bereitet man grosse Mengen von "Staropolanka", einem weitbekannten Tafelwasser. Jedes Jahr finden in Polanica die Schachturniere "Zum Gedenken Akiba Rubinsteins", sowie die Amateurfilm-Festivals "Pol-8" statt.

  POLANICA-ZDRÓJ FOTOALBUM


  Was lohnt es sich anzusehen:

 • Den Kurpark der sich im Zentrum des Kurortes auf einer Oberfläche von 13 ha befindet. Darin das Mickiewiczdenkmal, die Trinkhalle und das Kurtheater. Viele stattliche und egzotische Bäume und Blumenbeete.
 • Der Forstpark - von der Oberfläche 7,75 ha der in eine Gruppe Altbäume und Ziersträucher übergeht.
 • Die Trinkhalle - in ihr befinden sich die Wasserfassung des Trinkwassers "Wielka Pieniawa", und im Seitenflügel das Cafe und Kurtheater.
 • Piekielna Dolina (das höllische Thal) ein malerischer enger Abschnitt an der Thalwendung Bystrzyca Dusznicka zwischen den Góry Stołowe und Bystrzycki Bergen, besät mit zahlreichen Felschen. Dieser Abschnitt zieht sich ungefähr 3 km in Richtung Szczytna hin.
 • Die Kirche der Jesuiten Namens Himmelfahrt Maria der Jungfrau erbaut im Jahre 1910 im Neobarock und Jugendstil.

 • Informację opracowano na podstawie:
 • "Kudowa-Zdrój, Duszniki Zdrój, Polanica-Zdrój; Plany Miast" - Bearbeitet und übersetzt von Andrzej Kajoch und Barbara Sołoduszkiewicz - Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera - Warszawa, Wrocław - 1994.
 • Mapa Turystyczna "Region Turystycznej Szóstki" - PHU "JUWEX" - Wydawnictwo i Reklama.
  tekst: Małgorzata Wezner
  niemiecki: E. Olbert

 • Web Page Polanica-Zdroj Stadt: http://www.polanica.pl

  E-mail Polanica-Zdroj Stadt: city@polanica.pl