Nie istniejące już Źródło Engelberta zimą - styczeń 2000