tzw. Strzecha - po powodzi w 1998 roku przestała istnieć